Archives

Dezamăgit de Dumnezeu?

Dezamagit de DumnezeuRecent am auzit vorbindu-se despre motivele care ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu și unul dintre aceste motive mi-a atras atenția: dezamăgirea. Mi-am dat seama că și eu sunt dezamagită de Dumnezeu. De ce? Păi… pentru că unele dintre rugăciunile mele au rămas fără răspuns, pentru că am trecut prin momente grele cărora nu le înțeleg nici acum rostul, pentru că viața mea nu se desfășoară așa cum mi-aș dori, pentru că multe din căile Lui îmi sunt ascunse… De fapt, sunt dezamăgită pentru că voia Lui nu se potrivește cu dorințele și cu ideile mele…

Dar apoi m-am gândit: dar oare Dumnezeu nu va fi dezamăgit de mine? Cum mă privește El acum din cerul Său și ce crede despre mine? Nu cred că Se bucură de faptul că eu sunt personajul principal și nu El, dar în același timp, nici nu cred că mă judecă, ci așteaptă cu răbdare și dragoste ca să mă întorc spre El. Așa că mi-am luat din nou cutiuța mea cu versete preferate și le-am căutat pe cele care mă încurajează să mă încred în Dumnezeu, chiar dacă nu înțeleg modul Lui de a lucra – pentru că El este înțelept și știe ce este mai bine pentru mine. Iată ce am găsit:

”Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6)

”Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca soarele la amiază.” (Psalmul 37:4-6)

”Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri, dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.” (Psalmul 71:20)

”Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!” (Isaia 38:16-17)

”Măcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!” (Iov 35:14)

”Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13)

”De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

”Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11)

”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)

Ce aș mai putea adăuga, decât: Dumnezeu să ne ajute să nu mai fim niciodată dezamăgiți de El!

Psalmul 139 – parafrazare

1 Doamne, Tu mă cunoşti așa cum sunt, în modul cel mai intim posibil.

2 Știi când stau și când mă scol și pătrunzi cu blândețe în gândurile mele.

3 Știi când sunt pe drum și când dorm și cunoști absolut tot ceea ce fac.

4 Nici măcar nu mi-am formulat propoziția în minte, și Tu știi deja ce voi spune.

5 Tu mă încercuiești din toate părțile și încă și deasupra mea am mâna Ta ca scut.

6 O știință atât de minunată este superioară puterii mele de înțelegere.

7 Unde aș putea să mă duc, ca prezența Ta să nu fie acolo?

8 În cer sigur Te pot găsi, în locuința morților ești tot prezent.

9 Dacă aș avea aripi și aș zbura până la marginile lumii,

10 și acolo voi avea parte de călăuzirea Ta și de mâna Ta ocrotitoare.

11 Dacă aș sta în întuneric,

12 Tu ai face întunericul lumină, pentru că Tu ești Lumina lumii.

13 Tu m-ai creat în cele mai mici detalii.

14 Te laud că sunt o lucrare bine făcută, și toate lucrările Tale sunt perfecte!

15 Când m-ai creat într-un mod neînțeles,

16 cănd eram doar un embrion, Tu hotărâsei deja câte zile voi trăi pe pământ.

17 Cât de multe sunt gândurile Tale și cum eu nu le pot înțelege!

18 Nu pot să le număr, după cum nu pot număra nici firele de nisip de pe o plajă. Când mă trezesc, Tu ești deja acolo!

19 O, Doamne, de ai îndepărta de la mine tot ce e rău!

20 Nu pot să aud cum oamenii iau în deșert Numele Tău!

21 Să nu urăsc eu tot ce e rău și să nu-i disprețuiesc pe cei care se ridică împotriva Ta?

22 Îi consider inamicii mei pe cei care Te urăsc.

23 Examinează-mă, Doamne, în cele mai mici detalii!

24 Să nu fiu cumva pe o cale rea, condu-mă Tu pe calea care duce spre eternitate!

Răspunsul lui Dumnezeu la frământările mele

BibleCând mă simt înfrântă:
”Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37)
”Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră.” (1 Ioan 5:4)

Când mă simt descurajată:
”V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
”Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

Când am nevoie de ajutor:
”Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu Își va trimite bunătatea și credincioșia.” (Psalmul 57:2-3)
”Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipstește niciodată în nevoi.” (Psalmul 46:1)

Când am păcătuit:
”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neleguire.” (1 Ioan 1:9)
”Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5)

Când mi se pare că Dumnezeu a uitat de mine:
”Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L!” (Iov 35:4)
”Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita totuși Eu nu te voi uita cu nici un chip.” (Isaia 49:15)

Când mi-e teamă:
”Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este Sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?” (Psalmul 27:1)
”Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

Când sunt pedepsită de Dumnezeu:
”Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața; seara vine plânsul, iar dimineața veselia.” (Psalmul 30:5)
”Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbe 3:11-12)

Când trec prin necazuri:
”Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri; dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncimile pământului.” (Psalmul 71:20)
”De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

Când sunt bolnavă:
”Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele.” (Isaia 38:16-17)

Când sunt îngrijorată:
”Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)
”Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:13)

Când sunt ispitită:
”Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13)

Când nu știu încotro să o iau:
„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmul 32:8)
”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)

Când am nevoie de odihnă:
”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28-29)
”Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.” (Psalmul 4:7)

Când sunt la capătul puterilor:
”El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:29-31)

Când sunt tristă:
”Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.” (Psalmul 43:5)
”Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, când li se înmulțește rodul grâului și al vinului.” (Psalmul 4:7)

Când mă simt singură:
”Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)
”Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Țefania 3:17)

Hristos este de ajuns…

Hristos este de ajuns. A-L avea pe El şi nimic altceva, înseamnă a fi mai bogat decât pot spune cuvintele. A avea altceva fără a-L avea pe El, înseamnă să fii un sărăntoc cosmic, lipsit de lucrurile cu adevărat semnificative şi care vor dăinui veşnic.

Christ is enough. If you have Him and nothing else, it means you are richer than words could say. If you have anything else but not Him, it means you are a cosmic pauper and are missing the real important things, which will last forever.

(Dumitru Cornilescu)

Ce dragoste ne-a arătat Tatăl

Ce dragoste ne-a arătat Tatăl

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God! Therefore the world does not know us, because it knew Him not.

1 Ioan 3:16-18

”Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își inchide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.”

“Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us; and we should lay down our lives for the brethren. But who has this world’s good and sees his brother having needs, and shuts up his bowels of compassion from him, how does the love of God dwell in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.”

“Daran haben wir erkannt die Liebe, dass Er Sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.”

Filipeni 4:6-7

„Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inima și gândurile în Hristos Isus.”

“Be careful for nothing; but in everything, by prayer and supplication with thanks giving, let your requests be known unto God. And all the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds through Jesus Christ.”

“Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euren Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden! Und der Friede Gottes, welcher, höher is als alle Vernuft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!”