Archive | October 2015

Facerea lumii

Pe un drum de munte, s-au întâlnit doi țărani. Unul dintre ei, mai răutăcios, l-a întrebat pe celălalt:
”Am auzit că mergi des la Biserică și că te rogi mult. Dar de unde știi tu că există Dumnezeu?”

Ca și când nu l-ar fi auzit, celălalt țăran l-a întrebat la rândul său:
”Spune-mi, crezi că vitele noastre au fost astăzi la pășune?”
”Da, cu siguranță, privește pământul moale, este plin de urmele lor!”

”Ei, acum privește și tu soarele ce tocmai a răsărit peste dealuri, privește pădurea înverzită din fața noastră, privește-te pe tine și pe oamenii din jurul tău! Toate acestea sunt urmele mâinilor lui Dumnezeu Atotputernicul și Atotștiitorul. Cum să fi fost făcute toate acestea, dacă nu din iubirea lui Dumnezeu, și pentru ce să le fi făcut El așa cum sunt, dacă nu tot pentru iubire? Mai încape îndoială?”

Unicul adevăr este iubirea. Iubirea este aceea care dă viață și căldură, care inspiră și călăuzește. Iubirea este sigiliul pus creației, semnătura Creatorului. Iubirea explică lucrul mâinilor Sale.

(Autor necunoscut)

The Messengers – Te rog mă iartă

Îmi pare rău, Te rog mă iartă
Cu îndurare primește-mă din nou
Cu harul Tău, Te rog mă-mbracă
O sfinte Tată, cât de mult îmi pare rău!

Iată o rugăciune pe care ar fi bine să o aducem înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că atât de mult Îi greșim… Dar îndurarea Lui este mare și iertarea Lui este asigurată celor care se pocăiesc de păcatele lor!

Slow Dance

Have you ever watched kids on a merry-go-round
Or listened to the rain slapping on the ground?
Ever followed a butterfly’s erratic flight
Or gazed at the sun into the fading night?
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

Do you run through each day on the fly?
When you ask “How are you?” do you hear the reply?
When the day is done, do you lie in your bed
With the next hundred chores running through your head?
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

Ever told your child “We’ll do it tomorrow”?
And in your haste not see his sorrow?
Ever lost touch, let a good friendship die
‘Cause you never had time to call and say “Hi”?
You’d better slow down.
Don’t dance so fast.
Time is short.
The music won’t last.

When you run so fast to get somewhere,
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift… thrown away.
Life is not a race.
Do take it slower.
Hear the music,
Before the song is over.

(This poem was written by a terminally ill young girl in a New York hospital.)

The Burning Hut

Burning hutThe only survivor of a shipwreck washed up on a small, uninhabited island. He prayed feverishly for God to rescue him, and every day he scanned the horizon for help, but none seemed forthcoming. Exhausted, he eventually managed to build a little hut out of driftwood to protect him from the elements, and to store his few possessions.

But then one day, after scavenging for food, he arrived home to find his little hut in flames, the smoke rolling up to the sky. The worst had happened; everything was lost. He was stung with grief and anger.
“God, how could you do this to me?” he cried.

Early the next day, however, he was awakened by the sound of a ship that was approaching the island. It had come to rescue him.
“How did you know I was here?” asked the weary man of his rescuers.
“We saw your smoke signal,” they replied.

It is easy to get discouraged when things are going bad. But we shouldn’t lose heart, because God is at work in our lives, even in the midst of pain and suffering.

Remember next time your little hut is burning to the ground – it just may be a smoke signal that summons the grace of God.

(Unknown author)