Archive | July 2015

Au înflorit gladiolele

Wordless Wednesday (Miercurea fără cuvinte) – Idee preluată de la Carmen

Joy Williams – The Love of the Lord Endures

If there is one thing we can be sure of on this earth, that is that the love of the Lord endures, even if we may commit sins against Him, because it is in the human nature to make mistakes… but it is godly to forgive and love.

De un singur lucru putem fi siguri pe acest pământ: dragostea lui Dumnezeu ne ”suportă”, chiar dacă mai și păcătuim, că a greși este omenește… dar a ierta și a iubi este dumnezeiește.

Bătrânica şi vizita lui Dumnezeu

woman waitingEra odată o femeie în vârstă, căreia Dumnezeu îi promisese că o va vizita “astăzi”. Ea nu se arătă deloc modestă la auzul acestui lucru. Mătură şi şterse praful prin casă, găti bucate delicioase şi pregăti masa. Apoi se aşeză să-L aştepte pe Dumnezeu.

Deodată, cineva bătu la uşă. Numaidecât, bătrânica sări să deschidă uşa, dar când văzu că afară era doar un biet cerşetor, spuse:
”Nu, pentru Dumnezeu! Du-te unde vrei astăzi. Tocmai îl aştept pe Domnul, nu te pot primi la mine!”
Și-l lăsă pe cerşetor să plece cu mâna goală.

După câtva timp, bătu din nou cineva la uşă. Acum bătrânica deschise uşa mai repede decât prima dată. Dar pe cine văzu ea afară? Pe nimeni altul decât pe un bătrân zdrenţăros.
”Astăzi îl aştept pe Dumnezeu. Nu mă pot ocupa de tine!”, spuse ea şi-i închise uşa în nas.

După câteva ore, mai bătu cineva. Când bătrânica se repezi să-i deschidă, văzu din nou un cerşetor slab şi zgribulit, care o rugă insistent să-i dea un colţ de pâine şi un loc de dormit sub acoperişul casei ei.
”Hai, lasă-mă în pace! Îl aştept pe Dumnezeu! Nu te pot primi la mine!”
Şi bătrânul trebui să meargă mai departe, iar bătrâna se puse din nou să aştepte.

Timpul trecea oră după oră. Se făcu seară şi Dumnezeu încă nu venise. Bătrânica deveni din ce în ce mai îngrijorată.
“Unde o fi rămas Dumnezeu? Sau unde s-o fi rătăcit?” se întreba ea.

În cele din urmă, se duse la culcare şi imediat adormi. Dumnezeu îi apăru în vis şi-i spuse:
“De trei ori am bătut astăzi la uşa casei tale şi de trei ori M-ai refuzat!”.

(Autor necunoscut)

Michael W. Smith – Wonder

God is not far away – in fact, He is closer to us than we realize. His love carries us and His grace leads us every day of our lives.
The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. (Psalm 34:18)
The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. (Psalm 145:18)
What other nation is so great as to have their gods near them the way the Lord our God is near us whenever we pray to Him? (Deuteronomy 4:7)

Dumnezeu nu este departe, de fapt, El este mai aproape de noi decât ne putem da seama. Dragostea Lui ne poartă și harul Lui ne însoțește în fiecare zi a vieții noastre.
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmul 34:18)
Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. (Psalmul 145:18)
Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? (Deuteronom 4:7)

Ce s-ar întâmpla dacă…

…Dumnezeu nu Și-ar face timp să ne binecuvânteze astăzi, deoarece noi nu ne-am făcut timp să-I mulțumim ieri?

…Dumnezeu S-ar hotărî să nu ne mai conducă mâine, deoarece noi nu-L urmăm pe El astăzi?

…nu am mai vedea înflorind nici o floare, deoarece am murmurat atunci când Dumnezeu a trimis ploaie?

…Dumnezeu ne-ar lua mâine Biblia, deoarece noi nu am citit-o astăzi?

…Dumnezeu nu ne-ar mai trimite nici un mesaj, deoarece noi nu-L ascultăm întotdeauna?

…Dumnezeu nu ar mai fi trimis pe Fiul Său, deoarece noi credem că putem plăti prețul păcatului nostru?

…ușa bisericii s-ar închide, deoarece noi am lipsit de atâtea ori de la timpul de părtășie?

…Dumnezeu nu ne-ar mai iubi, deoarece nici noi nu îi iubim pe cei din jurul nostru?

…Dumnezeu nu ne-ar mai auzi astăzi, deoarece noi nu L-am ascultat ieri?

(Autor necunoscut)