Archive | June 2015

Elim Harmony Band – Promisiuni

Dumnezeu nu ne-a promis că vom trăi o viață lipsită de griji și necazuri, dar ne-a promis că va fi cu noi, prin orice am trece, și ne va purta pe brațe de biruință.
”V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)

Există Dumnezeu?

long hairUn bărbat a mers la frizer să se tundă. În timp ce frizerul îl tundea pe client, cei doi au început o conversaţie interesantă despre diverse subiecte. În cele din urmă au ajuns să vorbească despre Dumnezeu, iar frizerul a spus:
”Nu cred că Dumnezeu există.”
“De ce spui asta?” a întrebat clientul.
“Trebuie doar să ieşi pe stradă si să vezi că Dumnezeu nu există. Spune-mi, dacă Dumnezeu ar exista, ar mai fi atâţia oameni bolnavi? Ar mai fi copii abandonaţi? Dacă Dumnezeu ar exista, n-ar mai fi suferinţă şi durere. Nu-mi pot imagina cum ar fi să iubeşti un Dumnezeu care permite să se întâmple asemenea lucruri.”

Clientul s-a gândit pentru un moment, dar nu a răspuns, pentru că nu voia să înceapă o discuţie în contradictoriu. În scurt timp, frizerul a terminat de tuns şi clientul a plecat mai departe. Imediat ce a ieşit din frizerie a văzut însă pe stradă un om neîngrijit, cu părul lung şi murdar. Părea un om sărman. Clientul s-a întors la frizer şi i-a spus:
“Ştii ceva? Frizerii nu există!”
“Cum poţi spune asta?” a întrebat frizerul nedumerit. “Eu sunt aici şi sunt un frizer. Şi tocmai te-am aranjat!”

“Nu e aşa!” a spus clientul. “Frizerii nu există, pentru că dacă ar exista, nu ar mai fi oameni cu păr lung şi neîngrijit, ca omul de afară.”
“Dar frizerii există! Ceea ce se întâmplă e că oamenii nu vin la mine.”
“Exact!” a spus clientul plin de încântare. ”Asta e ideea! Şi Dumnezeu există! Ceea ce se întâmplă este că oamenii nu merg la El şi nu Îl caută. De aceea există atâta durere şi suferinţă în lume.”

(Octavian Paler)

I’ve learned…

I’ve learned… that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.

I’ve learned… that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.

I’ve learned… that being kind is more important than being right.

I’ve learned… that you should never say no to a gift from a child.

I’ve learned… that I can always pray for someone when I don’t have the strength to help him in some other way.

I’ve learned… that no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.

I’ve learned… that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.

I’ve learned… that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.

I’ve learned… that life is like a roll of paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.

I’ve learned… that we should be glad God doesn’t give us everything we ask for.

I’ve learned… that it’s those small daily happenings that make life so spectacular.

I’ve learned… that under everyone’s hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.

I’ve learned… that to ignore the facts does not change the facts.

I’ve learned… that when you plan to get even with someone, you are only letting that person continue to hurt you.

I’ve learned… that love, not time, heals all wounds.

I’ve learned… that everyone you meet deserves to be greeted with a smile.

I’ve learned… that opportunities are never lost; someone will take the ones you miss.

I’ve learned… that when you harbor bitterness, happiness will dock elsewhere.

I’ve learned… that a smile is an inexpensive way to improve your looks.

I’ve learned… that everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it.

I’ve learned… that the less time I have to work with, the more things I get done.

(Andy Rooney)

Joy Williams – Desperate

This is a prayer from a heart which thirsts after God… This thirst is quite painful, but without it, I think we would forget reaching out for God and His love.

O rugăciune dintr-o inimă însetată după Dumnezeu… Această sete e chinuitoare, dar fără ea, cred că am uita să-L mai căutăm pe Dumnezeu și dragostea Lui.

TobyMac – Irene

This is a message for all the girls which have to manage trouble on their own, and not only for them… for all lonely people: God tells us not to cry hopelessly, but remember that He will never leave us, He listens to our prayers and will give us victory in any tribulation we would have to face.

Mesaj pentru fetele care duc singure greul pe umeri, și nu numai… pentru toți oamenii singuri: Dumnezeu ne spune să nu plângem crezând că nu mai există speranță pentru noi, ci să ne aducem aminte că El nu ne va lăsa niciodată părăsiți, ci ne ascultă rugăciunile și ne va scoate victorioși din orice încercare.