Archive | April 2015

O cursă neobișnuită

olympicsCu ceva timp în urmă, la Olimpiada Paranormalilor de la Seattle, nouă atleți, toți cu dizabilități mentale sau fizice, erau la linia de start pentru cursa de 100 de metri.

La semnanul de start, cursa a început. Nu toți alergau, dar fiecare avea dorința de a ajunge la sosire, de a învinge.

În timp ce alerga, un băiețel a căzut pe pistă, s-a rostogolit de câteva ori și început să plângă. Ceilalți opt l-au auzit plângând. Toți s-au oprit și s-au întors lângă el.

O fată cu sindromul Down s-a așezat lângă el, l-a mângâiat și l-a întrebat: ”Acum ești mai bine?” Atunci toți nouă s-au prins pe după umeri și au mers spre linia de finish. Tot stadionul s-a ridicat în picioare, iar apluzele au durat mult timp.

Persoanele care au văzut întâmplarea, o povestesc încă. De ce? Pentru că înăuntrul nostru știm că lucrul cel mai important în viață este mai mult decât a învinge pentru noi înșine. Lucrul cel mai important în această viață este de a-i ajuta pe ceilalți să învingă, chiar dacă aceasta implică a încetini și a ne întoarce din cursa noastră.

(Autor necunoscut)

Cele șapte minuni naturale ale României

Delta DunariiDelta Dunării

BabeleBabele și Sfinxul (Munții Bucegi)

Cazanele DunariiCazanele Dunării

Cheile BicazuluiCheile Bicazului

RetezatParcul Național Retezat

Vulcanii noroiosiVulcanii Noroioși

Pestera UrsilorPeștera Urșilor

Wordless Wednesday (Miercurea fără cuvinte) – Idee preluată de la Carmen

Sursă imagini: Cele 7 minuni naturale ale României

Câtă vreme cerul întârzie…

Câtă vreme cerul întârzie, o face spre binele nostru. În vreme ce pledăm stăruitor în rugăciune, răbdarea ni se oţeleşte, umilinţa ni se adânceşte, iar ţelurile ne sunt clarificate şi purificate de zgură. În vreme ce uşa stă zăvorâtă, învăţăm să cerem şi să umblăm după lucrurile cele mai bune.

As long as the heaven lingers, it does it for our own good. While we insist in prayer, our patience gets stronger, our humility gets deeper, our goals are cleansed and purified of dross. While the door remains closed, we learn to ask and to go for the best things.

(George Arthur Buttrick)

Joy Williams – Silence

There are many moments in life when God does not answer our prayers. But His silence is also an answer… When God is silent, it does not mean that He forgot about us or He doesn’t care about us, because He is always faithful. He allows us to go through such moments, so He can test and strengthen our faith, and in the end He gives us much more than we asked, or He gives us something different and better than we could ever imagine.

Sunt multe momente în viață când Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni. Dar tăcerea Lui este și ea un răspuns… Când Dumnezeu tace, aceasta nu înseamnă că a uitat de noi sau nu Îi pasă, căci El este mereu credincios. Ci El ne trece prin astfel de momente ca să ne încerce și să ne întărească credința, și în final să primim mult mai mult decât am cerut noi, sau ceva cu totul diferit de ceea ce am cerut și care este mult mai bun decât ne-am fi putut gândi vreodată.

The Messengers – A înviat Isus

Să mai rămânem puțin în atmosfera sărbătorilor de Paște cu această melodie frumoasă, în care Mesagerii cântă despre învierea Domnului Isus, prin care am primit mântuirea și viața veșnică. Hristos să fie în veci slăvit!