4Him – Where There Is Faith

“Faith is the confidence that what we hope for will actually happen; it gives us assurance about things we cannot see. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him.” (Hebrews 11:1, 6)
“I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain: ‘Move from here to there!’ and it would move. Nothing would be impossible.” (Matthew 17:20)
May God increase our faith in Him, because where there is faith, there wonderful things happen!

“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:1, 6)
“Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici, acolo!’ Şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” (Matei 17:20)
Dumnezeu să ne mărească tuturor credinţa în El, căci acolo unde este credinţă, se întâmplă lucruri minunate!

Advertisements

3 thoughts on “4Him – Where There Is Faith

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s