Archive | February 2015

Farmacia sufletească

Nu știu cine a scris poezia de mai jos. Mamei mele îi place foarte mult, poate și din cauză că a lucrat ca asistent de farmacie 🙂 Mi-a inspirat și mie dragoste pentru această poezie și dorința de a o recita când am ocazia, chiar dacă… mie îmi plac doar versurile puse pe acorduri muzicale :))
E luuuungă poezia; sper să aveți răbdare să o citiți până la capăt. Vă asigur că se merită!

Farmacia sufletească

În orice casă e bine să fiesoul medicine
Câte o mică farmacie
Și în ea să se găsească
Doctorie sufletească.

Capul de cumva te doare
De prea multă-ngrijorare,
Din leacurile cele mai bune
Să alergi la rugăciune.

Și dacă firea pământească
Începe să se trezească,
Tu repede o pocăiești
De te rogi și de postești.

Dacă ești cuprins de mânie,
Cuprins ca de-o vijelie,
Tu să iei în graba mare
Din leacul numit răbdare.

De cumva te supune
Vreun fel de slăbiciune,
Să iei repede în gură
Doar cuvinte din Scriptură.

Și de ești născut din fire
Predispus la clevetire,
Primejdia e foarte mare
Că-i boală molipsitoare.

Să-ncepi fără-ntârziere
Exerciții de tăcere
Și când ai ceva a spune
Să ai doar cuvinte bune.

Zgârcenia de se-nvechește
Sufletu-ți primejduiește,
Scapi luând din farmacie
Leacul numit dărnicie.

De mândrie de ești bolnav,
Cazul tău e foarte grav.
Leacul este cu putință
De ajungi la umilință.

De la adunare de lipsești
Se întâmplă să răcești
Și vei rămâne mereu rece
Că așa ușor nu trece.

Nu lipsi de la adunare,
Poartă-te cu fiecare
Cu căldură deosebită
Și răceala-i biruită.

De inima se-mpietrește
Și altfel nu se pocăiește,
Primejdia devine mare,
Poți să mori în așa stare.

Domnul cu tine lucrează,
Inima ți-o cercetează
Și a ta inimă-mpietrită
Cu alta nouă e-nlocuită.

Poate te crezi în umilință
Dar te afli-n neștiință
Sau ești ceva mai de jos
Și tot nu-L crezi pe Hristos.

Trebuie să fii examinat
Și de-aproape cercetat
Și de mai ai vreo slăbiciune,
Biblia îndată-ți spune.

De mari vor fi ale tale păcate
Toate, toate-ți vor fi iertate
Prin puterea lui Hristos
Vei ajunge sănătos.

Jeremy Camp – He Knows

This special song really touched my heart. Its lyrics speak about many of the negative situations we have to face on this earth: bitterness, struggling day by day, those times when we cannot pray, pain, deep wounds, doubt, failures, loneliness, broken hearts. But what matters most is that Jesus Christ knows all these, because He suffered too when He lived as a man. Not only does He know what we go through, but He feels our pain and He carries us among all suffering. No matter how hard our struggle may be, let’s not doubt His love and keep our eyes to the sky, until our salvation will come!

Acest cântec deosebit mi-a atins inima. Versurile vorbesc despre multe dintre stările negative prin care trecem pe acest pământ: amărăciune, lupta de zi cu zi, neputința de a ne ruga, durere, răni adânci, îndoială, căderi, singurătate, inimi frânte. Dar cel mai important este că Hristos cunoaște toate acestea, pentru că și El a suferit când a trăit într-un trup uman. Și nu numai că știe prin ce trecem, dar și simte alături de noi și ne poartă pe brațele Sale prin mijlocul tuturor durerilor. Oricât de grea ar fi lupta, să nu ne îndoim de dragostea Lui și să ne menținem privirea ațintită la cer, până va veni izbăvirea!

Răspunsul lui Dumnezeu la frământările mele

BibleCând mă simt înfrântă:
”Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:37)
”Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră.” (1 Ioan 5:4)

Când mă simt descurajată:
”V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
”Pot totul în Hristos, care mă întărește.” (Filipeni 4:13)

Când am nevoie de ajutor:
”Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu Își va trimite bunătatea și credincioșia.” (Psalmul 57:2-3)
”Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipstește niciodată în nevoi.” (Psalmul 46:1)

Când am păcătuit:
”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neleguire.” (1 Ioan 1:9)
”Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5)

Când mi se pare că Dumnezeu a uitat de mine:
”Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L!” (Iov 35:4)
”Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita totuși Eu nu te voi uita cu nici un chip.” (Isaia 49:15)

Când mi-e teamă:
”Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este Sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?” (Psalmul 27:1)
”Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

Când sunt pedepsită de Dumnezeu:
”Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața; seara vine plânsul, iar dimineața veselia.” (Psalmul 30:5)
”Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbe 3:11-12)

Când trec prin necazuri:
”Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri; dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncimile pământului.” (Psalmul 71:20)
”De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

Când sunt bolnavă:
”Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele.” (Isaia 38:16-17)

Când sunt îngrijorată:
”Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)
”Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:13)

Când sunt ispitită:
”Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13)

Când nu știu încotro să o iau:
„Eu – zice Domnul – te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmul 32:8)
”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)

Când am nevoie de odihnă:
”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28-29)
”Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.” (Psalmul 4:7)

Când sunt la capătul puterilor:
”El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:29-31)

Când sunt tristă:
”Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.” (Psalmul 43:5)
”Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, când li se înmulțește rodul grâului și al vinului.” (Psalmul 4:7)

Când mă simt singură:
”Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)
”Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Țefania 3:17)

Greutatea crucii

carryingthecrossUn tânăr era epuizat și sătul de viață; văzând că nu mai are altă ieşire, s-a aşezat în genunchi pentru a se ruga:
”Doamne, nu mai pot! Crucea mea e prea greu de purtat.”

În noaptea următoare, tânărul a visat că Dumnezeu l-a condus până la o ușă și i-a spus:
”Fiul Meu, dacă nu mai poți să-ți porți crucea, las-o aici jos. Apoi, deschide uşa aceasta şi alege crucea pe care ți-o doreşti.”
”Mulţumesc, Doamne!”, a spus tânărul, ușurat.

Intrând într-o cameră, el a văzut mai multe cruci, unele atât de mari încât nici nu le putea vedea în întregime. Apoi, a văzut o cruce mică sprijinită de un perete.
”Pe aceasta aș dori-o, Doamne”, a murmurat el.
Domnul i-a răspuns:
”Fiule, aceasta este crucea pe care tu ai adus-o!”

Când problemele vieţii ți se par copleşitoare, privește în jurul tău, pentru a vedea la ce situații de viață sunt nevoiți să facă față ceilalți. Vei vedea, probabil, cât ești de privilegiat.
Oricare ar fi crucea sau durerea ta, după ploaie va răsări soarele, întotdeauna. Poate te vei poticni sau poate chiar vei cădea. Dar Dumnezeu va fi acolo întotdeauna pentru a te ajuta!

(Paulo Coelho)

Michael W. Smith – You Won’t Let Go

“For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord.” (Romans 8:38-39)
Michael W. Smith’s lyrics remind me of the persistence and faithfulness of God’s love. In the same way that a ship maintains its position with the help of an anchor, my soul finds stability and safety in God. He will never let go, no matter what may come! He doesn’t abandon His children in the middle of winds and waves. Even if we don’t like storms and would rather not go through them, God allows them in our lives to good purpose, but He also carries us among trials and helps us overcome them.

”Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38-39)
Versurile lui Michael W. Smith îmi aduc aminte de statornicia și credincioșia dragostei lui Dumnezeu. Precum o corabie este ținută pe loc cu ajutorul unei ancore, la fel sufletul meu găsește stabilitate și siguranță în Dumnezeu. El nu mă va părăsi niciodată, orice s-ar întâmpla! El nu-Și lasă copiii în voia vânturilor și a valurilor. Chiar dacă nu ne plac furtunile și mai bucuroși am fi să nu trecem prin ele, Dumnezeu le îngăduie cu un scop bine definit în viețile noastre, dar tot El ne poartă pe brațele Sale prin mijlocul încercărilor și ne ajută să ieșim victorioși din ele.