Archive | January 2015

Newsboys – Hallelujah for the Cross

Ce altceva poate exprima mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru om, decât jertfa lui Hristos de pe cruce? Și totuși, de câte ori, prinsă de alte gânduri și alte activități, am uitat să-I mulțumesc Domnului Isus că m-a salvat și mi-a asigurat veșnicia? Acest cântec îmi reamintește că sunt datoare să Îl laud pe Mântuitorul meu pentru dragostea Lui, arătată la cruce.

What else can better express the love of God for mankind than the sacrifice of Jesus Christ on the cross? And yet, how many times, busy with other thoughts and other activities, did I forget to thank Jesus because He saved me and assured my eternity? This song reminds me that I have to praise my Savior for His love, which He showed me at the cross.

Advertisements

Scopul vieții

God has created me to do Him some definite service. He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission… I am a link in a chain, a bond of connection between persons. He has not created me for naught.
I shall do good, I shall do His work; I shall be an angel of peace, a preacher of truth in my own place… Therefore I will trust Him. Whatever, wherever I am, I can never be thrown away. If I am in sickness, my sickness may serve Him; in perplexity, my perplexity may serve Him; if I am in sorrow, my sorrow may serve Him.
He does nothing in vain; He knows what He is about. He may take away my friends, He may throw me among strangers, He may make me feel desolate, make my spirits sink, hide the future from me – still He knows what He is about.

Dumnezeu m-a creat să împlinesc o slujire anume. Mi-a încredinţat să fac ceva ce nu a mai dat nimănui. Am o misiune… Sunt o verigă într-un lanţ, o punte de legătură între persoane. Nu m-a creat pentru nimic.
Voi face lucrarea Sa; voi fi un înger de pace, un martor al adevărului acolo unde sunt… De aceea voi avea încredere în El. Orice sunt, nu pot fi aruncat afară. Dacă sunt bolnav, boala mea s-ar putea să-I slujească Lui; îndoielile mele s-ar putea să-I slujească Lui. Dacă sunt în suferinţă, durerea mea s-ar putea să-I slujească Lui.
El nu face nimic în zadar. El ştie ce face. S-ar putea să-mi ia prietenii, s-ar putea să mă arunce printre străini, s-ar putea să mă facă să mă simt singur, să-mi scadă curajul, să-mi ascundă viitorul de mine. Totuşi, El ştie ce face.

(John Henry Newman)

Susie’s Doll

Susie's dollThere was once a girl named Susie. She was a very beautiful little girl and had a wonderful collection of dolls. Her father traveled all over the world on business, and for nearly twelve years he had brought dolls home for Susie to love. In her bedroom, she had shelves of dolls from all over the world. She had dolls that could sing, dance and do just about anything a doll could possibly do.
One day, one of her father’s business acquaintances came to visit. At dinner, he asked Susie about her wonderful doll collection. After dinner, Susie took him by the hand and showed him her marvelous dolls. He was very impressed. After he took the “grand tour” and was introduced to many of the beautiful dolls, he asked Susie:
“With all these precious dolls, you must have one that is your favorite. Which one is it?”
Without a moment of hesitation, Susie went over to her old beat-up toy box and started pulling out toys. From the bottom of the box, she pulled out one of the most ragged dolls you could ever see. There were only a few strands of hair left on her head. The clothing has long since disappeared. The doll was filthy from many years of play outside. One of the buttons for the eyes was hanging down with only a string to keep it connected. Stuffing was coming out at the elbows and knees. Susie handed the doll to the gentleman and said:
“This doll is my favorite.”
The man was very shocked and asked:
“Why is this doll your favorite, when you have all these beautiful dolls in your room?”
She replied:
“If I did not love this doll, nobody would!”
God loves you the same way that Susie loved her doll. He loves you unconditionally, not for what you do, but for who you are. You never need to earn God’s love. He loves you because you are His special creation in Christ.

A fost odată o fetiţă pe nume Susie. Era o fetiță foarte frumoasă şi avea o impresionantă colecţie de păpuşi. Tatăl ei călătorea în interes de serviciu în toată lumea şi de doisprezece ani îi aducea păpuşi în dar. Pe rafturile din dormitorul fetiței se aflau păpuşi de pe toate continentele, care cântau, dansau și aveau multe alte trăsături uimitoare.
Într-o zi, tatăl său l-a invitat la ei acasă pe un coleg de serviciu. În timpul cinei, acesta a întrebat-o pe Susie despre colecţia ei de păpuşi. După ce au mâncat, Susie l-a luat de mână şi i-a arătat minunăţiile de păpuşi. Bărbatul a rămas foarte impresionat, iar după un tur prin colecţia fabuloasă, el a întrebat-o pe fetiţă:
”Susie, cu atâtea păpuşi frumoase în jurul tău, cu siguranţă una dintre ele este favorita ta. Care este aceasta?”
Fără să ezite un moment, Susie s-a îndreptat spre o cutie veche cu jucării şi a început să scotocească prin ea. De pe fundul cutiei a scos una dintre cele mai ponosite păpuşi pe care le-ai putea vedea vreodată. Chiar dacă mai avea doar câteva fire de păr în cap şi hainele foarte murdare şi vechi, Susie i-a întins bărbatului păpuşa şi i-a spus:
”Ea este favorita mea.”
Omul a rămas surprins şi a întrebat-o:
”De ce aceasta, când ai atâtea păpuşi noi şi frumoase?”
Susie i-a răspuns hotărâtă:
”Dacă eu nu o iubesc, nimeni nu o va iubi!”
Dumnezeu te iubeşte aşa cum îşi iubea Susie păpuşa. Dumnezeu te iubeşte necondiționat, nu pentru ceea ce faci, ci pentru ceea ce eşti. Nu trebuie să câştigi dragostea lui Dumnezeu. El te iubeşte pentru că eşti făptura Lui deosebită în Hristos.

(Roger E. Shepherd – “Praise God, We Won”)

TobyMac & Jamie Grace – Favorite Song

La fel cum refrenul unui cântec, care mi-a atins inima, îmi stăruie în minte întreaga zi, sau chiar mai multe zile, Isus rămâne lângă mine în fiecare moment. Și totuși, orice cântec are un sfârșit, dar dragostea Domnului pentru mine va dura pentru veșnicie!

Like the chorus of a song, which touched my heart, stirs in my mind all day long, sometimes even for days, Jesus remains besides me every moment. Still, every song has an end, but the love of the Lord for me will last for eternity!

Tăcerea lui Dumnezeu

Când Dumnezeu nu-ți explică un lucru, înseamnă că nu trebuie să cunoști detaliile. Când nu-ți vorbește, tocmai Se ocupă de rezolvarea problemei tale. Când te supune unui test, înseamnă că te pregătește pentru un nivel superior. Nu-I pune la îndoială deciziile, ci așteaptă în tăcere!

When God does not explain something to you, this means you don’t need to know the details. When He does not speak to you, He is just taking care of your problem. When He gives you a test, He prepares you for a superior level. Don’t doubt His decisions, but wait in silence!

(Autor necunoscut)

Michael W. Smith – I Know Your Name

Lost and alone… that’s how I feel, and it’s a terrible feeling.
Lost and alone… that’s how Jesus felt when He was suffering on the cross for me.
So He knows this terrible feeling very well: “For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.”
Not only does Jesus understand my feelings, but He also wants to help me: “Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.”
He knows my name, He listens to my prayers, He is the One who brought me to this place. He is the voice who sings to me, the hand that clings to me, He has always known my name… What would I need more than His personal and eternal love and care?
He knows your name too 🙂

Frumusețe prin suferință

pearlsO stridie care nu a fost rănită, nu poate produce perle.

Perlele sunt produsul durerii: rezultat al pătrunderii unei substanţe străine şi nedorite în interiorul unei stridii, cum ar fi un parazit sau un grăunte de nisip. În partea interioară a stridiei se găseşte o substanţă lucioasă numită sidef. Când pătrunde un grăunte de nisip în interiorul stridiei, celulele de sidef încep să lucreze şi astupă grăuntele de nisip cu multe straturi de sidef, pentru a proteja corpul fără apărare al stridiei. Drept rezultat, se formează o frumoasă perlă.
O stridie care nu a fost rănită niciodată, nu poate produce perle, pentru că perla este o rană vindecată.

Te-ai simţit vreodată rănit de cuvintele cuiva? Ai fost acuzat de a fi spus lucruri pe care niciodată nu le-ai spus? Ţi-au fost vreodată ideile greşit interpretate? Ai primit lovituri din partea celor cu idei preconcepute? Ai fost vreodată obiectul indiferenţei celorlalţi?

Atunci când durerea te va încerca din nou, nu ezita să produci o perlă! Acoperă-ţi rănile cu câteva straturi de iubire.

Majoritatea oamenilor cultivă resentimente, lăsându-şi rănile deschise, alimentându-se cu trăiri negative, care împiedică leziunile să se cicatrizeze. În viaţă vedem multe “stridii goale”, nu pentru că nu au fost rănite, ci pentru că nu au ştiut să ierte, să înţeleagă şi să transforme o durere în iubire. Se merită să surâdem în faţa durerii pe care o primim, pentru că este îngăduită de Dumnezeu spre binele nostru.

Astăzi este prima zi a restului vieţii tale. Fie-ţi sufletul doldora de perle! 🙂

(Autor necunoscut)