The Starfish

starfishWhile walking along a beach, a man saw someone in the distance leaning down, picking something up and throwing it into the ocean. As he came closer, he saw thousands of starfish the tide has thrown onto the beach. Unable to return to the ocean during low tide, the starfish were dying. He observed a young man picking up the starfish, one by one, and throwing them back into the water.
After watching the seemingly futile effort, the observer said:
“There must be thousands of starfish on this beach.  It would be impossible for you to get to all of them. There are simply too many! You can’t possibly save enough to make a difference!”
The young man smiled as he continued to pick up another starfish and toss it back into the ocean.
“It made a difference to that one”, he replied.

În timp ce se plimba de-a lungul unei plaje, un om a observat pe cineva în depărtare, aplecându-se, luând ceva și aruncând acel ceva în ocean. Când s-a apropiat, a văzut o mulțime de stele de mare pe care valurile le aruncaseră pe plajă. Incapabile să se întoarcă în apă, stelele de mare erau pe moarte. Omul a observat un tânăr culegând stelele de mare, una câte una, și aruncându-le înapoi în apă.
După ce a privit câtva timp efortul aparent inutil, observatorul a spus:
”Probabil că sunt mii de stele de mare pe această plajă. Ar fi imposibil să le culegi pe toate. Sunt pur și simplu prea multe! Nu poți să faci o diferență!”
Tânărul a zâmbit, în timp ce luă altă stea de mare și o aruncă în ocean.
”Tocmai am făcut o diferență pentru aceasta”, a răspuns el.

(Loren Eiseley – “The Star Thrower”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s