Someday…

Într-o zi… vom înțelege de ce am trăit anumite experiențe.
Într-o zi… vom înțelege de ce am fost creați așa cum suntem.
Într-o zi… vom ști de ce am fost aleși să facem unele lucruri.
Într-o zi… vom înțelege ceea ce e de nepătruns acum.
Într-o zi… vom vedea ceea ce acum nu putem vedea.
Într-o zi… vom ajunge acolo unde acum ne e imposibil.
Într-o zi… vom înțelege de ce câteodată a fost mai greu, iar alteori mai ușor.
Într-o zi… vom ști de ce cerul era albastru.
Într-o zi… vom ști de ce norii aduceau ploaie.
Într-o zi… vom afla de ce doar apa potolea setea cel mai bine.
Într-o zi… vom înțelege cu adevărat profunzimea iubirii.
Într-o zi… vom înțelege cât de importantă a fost iertarea.
Într-o zi… vom înțelege totul!

Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. (Apocalipsa 22:3)

Someday… we will understand why we lived certain experiences.
Someday… we will understand why we were created the way we are.
Someday… we will know why we were chosen to do certain things.
Someday… we will understand what is impossible to understand now.
Someday… we will see what now we cannot see.
Someday… we will get to the place which is too far away for us.
Someday… we will understand why sometimes life was harder, sometimes easier.
Someday… we will know why the sky is blue.
Someday… we will know why clouds bring rain.
Someday… we will find out why only water relieves best our thirst.
Someday… we will truly understand the deepness of love.
Someday… we will understand how important forgiveness is.
Someday… we will understand everything!

And there will be no more curse, but the throne of God and of the Lamb will be in it. And His servants will serve Him. (Revelation 22:3)

(Autor necunoscut)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s