Joy Williams – I Wonder

Mă întreb și eu: oare de ce mă iubește Dumnezeu atât de mult? Nu am făcut nimic ca să-I câștig dragostea, dimpotrivă, păcatele mele stau ca un zid de despărțire între mine și El, zid pe care numai credința în jertfa lui Hristos l-a putut dărâma.
Mi-am amintit de o bătrânică înțeleaptă, care nu prea știa ce să creadă: am fost aleși dinainte de Dumnezeu ca să fim mântuiți sau nu? Eu una aș zice că nu există criterii de selecție la Dumnezeu decât credința și alegerea noastră, că doar scrie clar în Biblie că Isus a murit pentru TOȚI oamenii. Bătrânica a tras concluziile pentru ea însăși: ”Dacă Dumnezeu nu m-ar fi iubit înainte de a mă naște, cu siguranță nu ar fi făcut-o după aceea, pentru că nu ar fi găsit nimic bun în mine.” 😀

I also wonder: why does God love me so much? I didn’t do anything to deserve His love, on the contrary, my sins are like a wall between me and Him and this wall could only be destroyed by my faith in the sacrifice of Jesus Christ.
I remembered about a wise old lady who didn’t know what to believe: were we chosen before our birth to be saved by God or not? As for me, I would say that God does not select certain people to save them, it depends on their faith and their choice, because the Bible says clearly that Jesus died for ALL mankind. The old lady concluded for herself: “If God had not loved me before I was born, He surely had not loved me after that, because He would’t have found anything good in me.” 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s