Archive | January 2014

1 Ioan 4:19

1 Ioan 4:19

Ce mai pot să adaug decât… Dumnezeu să ne ajute să împlinim acest verset 😀

What else can I add… may God help us practice this verse 😀

Filipeni 4:6-7

„Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inima și gândurile în Hristos Isus.”

“Be careful for nothing; but in everything, by prayer and supplication with thanks giving, let your requests be known unto God. And all the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds through Jesus Christ.”

“Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euren Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden! Und der Friede Gottes, welcher, höher is als alle Vernuft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!”

Urme pe nisip

urmeUn om a visat că mergea pe malul mării, alături de Dumnezeu. Pe cer au început să se arate, una câte una, scene din viaţa lui. În multe dintre ele a observat două perechi de urme de paşi pe nisip: urmele paşilor lui şi urmele paşilor lui Dumnezeu.
A remarcat, însă, că de multe ori, de-a lungul vieţii lui, era doar un singur rând de urme. Şi tocmai în momentele cele mai triste si mai grele!
Pus pe gânduri, L-a intrebat pe Dumnezeu:
„Doamne, mi-ai spus că, dacă Te urmez, vei merge alături de mine toată viaţa mea. Dar când am fost în cele mai mari necazuri, a rămas doar un singur rând de urme. Nu inţeleg, de ce m-ai lăsat singur, tocmai când aveam mai mare nevoie de Tine?“
Domnul i-a raspuns:
„Scumpul Meu copil, Eu te iubesc si nu te voi părăsi niciodată. În momentele de încercare şi suferinţă ai văzut un singur rând de urme, pentru că Eu te-am luat in braţe!“

A man dreamed he was walking along the beach with God. On the sky there were displayed, one by one, scenes from his life. In many of them, he noticed two pairs of footsteps on the sand: his footsteps and God’s footsteps.
He noticed that, many times in his life, there was only one pair of footsteps. And that was in the saddest and hardest times!
He asked God thoughtfully:
“Lord, you told me that, if I follow You, You will go with me all my life. But when I went through the hardest troubles, there was only one pair of footsteps. I don’t understand, why did you leave me, when I needed You most?”
God answered to him:
“My dear child, I love you and will never leave you. In the moments of trouble and suffering you saw only one pair of footsteps because I carried you in My arms!”

(Autor necunoscut)

Dacă…

Dacă n-ai fi cunoscut tristeţea, de unde ai fi ştiut că Dumnezeu aduce mângâierea?
Dacă n-ai fi avut nici un necaz, de unde ai fi ştiut că El îţi vine în ajutor?
Dacă n-ai fi avut niciodată vreo problemă, de unde ai fi ştiut că El este rezolvarea oricărei probleme?
Dacă ţi-ar fi dat toate lucrurile de la început, cum le-ai fi apreciat, din moment ce nu le-ai fi simţit lipsa?
Şi dacă totul ţi-ar sta în putere, cum ai mai învăţa să depinzi de Dumnezeu?

If you had not known sadness, how would you have known that God brings consolation?
If you had never had any trouble, how would you have known that He helps you?
If you had never had any problem, how would you have known that He is the solution for every problem?
If He had given you all things from the beginning, how would you have appreciated them, since you didn’t miss them?
And if everything was in your power, how would you learn to depend on God?

(Autor necunoscut)

Destinația mea

Pentru cei care știu germană, și nu numai: un cântec care exprimă aspirația omului către Dumnezeu și pasiunea de a trăi pentru El. Cred că mă repet cu următorul verset, dar nu cred ca strică: noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit intâi.

For the ones who speak German and not only for them: this is a song which expresses the yearning of a human being for God and the passion to live for Him. I think I already wrote the next verse somewhere, but I don’t think that would be a problem: we love Him because He loved us first.

Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi… dar nu Îl iubim așa cum ar trebui, deci avem nevoie ca Dumnezeu sa ne lipească sufletul de El.

We love God because He loved us first… but we don’t love Him as we should, so we need God to attach out soul to Him.